جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
07:59 - چهارشنبه 01 اسفند 1397
گروه مقاومت عراقی: اظهارات مداخله جویانه کاردار آمریکا، توهین به نظامیان عراقی است
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| چهارشنبه 01 اسفند 1397
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۹
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۹
گفتگوی اقتصادی
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۱۶
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۱۶
۰۰:۰۴:۲۵
 
شروع
مدت پخش
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۲۳
از سراسر ایران
۰۱:۰۵:۰۵
۰۰:۰۹:۵۵
بابا
۰۱:۱۵:۰۰
۰۰:۳۸:۲۵
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
تاریخ شفاهی ایران
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۲۳:۴۶
به رنگ عشق
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۲۹:۱۵
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
شبکه
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۱۳:۳۳
 
شروع
مدت پخش
از سراسر ایران
۰۳:۲۰:۰۰
۰۰:۱۰:۰۰
خبر ورزشی
۰۳:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
بر بنیان دانش
۰۳:۳۵:۰۰
۰۰:۲۱:۳۳
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
نبض دانشجو
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۲۴:۳۵
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
مه شکن
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۲۴:۳۷
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
واقعیت مجاز
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۱۶:۲۳
اذان صبح به افق تهران
۰۵:۲۲:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
قلم دوربین
۰۵:۲۴:۵۲
۰۰:۰۴:۲۵
خبر ورزشی
۰۵:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
تاریخ شفاهی ایران
۰۵:۳۵:۰۰
۰۰:۲۳:۴۶
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۸:۵۷
۰۰:۰۱:۰۳
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
در همین نزدیکی
۰۶:۱۵:۰۰
۰۰:۱۳:۳۳
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
ظهور یا افول
۰۶:۴۰:۰۰
۰۰:۱۲:۵۵
قلم دوربین
۰۶:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۲۵
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
خسته نباشید
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۱۳:۲۶
خبر کوتاه
۰۷:۳۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
خبر ورزشی
۰۷:۳۳:۲۰
۰۰:۰۶:۲۰
از سراسر ایران
۰۷:۴۵:۰۰
۰۰:۰۹:۵۵
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۰۷:۵۴:۵۵
۰۰:۰۴:۲۵
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
روی خط خبر
۰۸:۲۰:۱۵
۰۰:۰۹:۴۵
خبر کوتاه
۰۸:۳۰:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۰۸:۳۳:۰۰
۰۰:۱۶:۴۵
قلم دوربین
۰۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
گفتگوی 18:30
۰۹:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
فناوری اطلاعات
۱۰:۱۳:۰۰
۰۰:۱۴:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۰:۲۷:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر ورزشی
۱۰:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۵
۰۰:۱۱:۳۰
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
یک زندگی
۱۱:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۷
۰۰:۱۱:۲۶
 
شروع
مدت پخش
تکرار پیام و پیامک
۱۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 12
۱۲:۰۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۳:۰۰
۰۰:۱۶:۰۰
اذان ظهر به وقت تهران
۱۲:۱۹:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
تکرار تیتر امشب
۱۲:۲۱:۳۸
۰۰:۲۳:۲۲
شبکه
۱۲:۴۵:۰۰
۰۰:۱۴:۵۰
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۴۴:۲۸
شهربرگ
۱۴:۰۰:۰۰
۰۰:۳۰:۰۰
 
شروع
مدت پخش
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۶:۲۰
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۵:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
خبر اقتصادی
۱۵:۳۰:۱۷
۰۰:۱۱:۲۶
 
شروع
مدت پخش
یک زندگی
۱۵:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۹:۱۸
از سراسر ایران
۱۶:۲۰:۰۰
۰۰:۱۰:۰۰
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
 
شروع
مدت پخش
ظهور یا افول
۱۶:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۰۹
۰۰:۲۴:۴۲
خبر کوتاه
۱۷:۳۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
نبض دانشجو
۱۷:۳۵:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 18
۱۸:۰۰:۲۰
۰۰:۰۱:۴۰
اذان مغرب به افق تهران
۱۸:۰۲:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
خبر 18
۱۸:۰۴:۳۸
۰۰:۰۸:۰۰
کلاس مجردها
۱۸:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۲۲
۰۰:۲۴:۱۶
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۳۴:۲۸
خبر حوزه
۱۹:۳۴:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
پیام و پیامک
۱۹:۴۵:۱۵
۰۰:۱۴:۳۰
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
خبر استان ها
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۲۱:۱۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
کلاس مجردها
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۲۲
۰۰:۴۱:۱۶
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۲۷:۱۸
نبض دانشجو
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
-۱°    ۹°