جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
00:21 - سه‌شنبه 20 آذر 1397
آمریکا تحریم‌هایی را بر سه مقام کره‌شمالی شامل یک مشاور ارشد کیم جونگ اون رئیس کره‌شمالی اعمال کرد
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| سه‌شنبه 20 آذر 1397
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۹
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۹
گفتگوی اجتماعی
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۲۴:۵۶
قلم دوربین
۰۰:۵۴:۵۶
۰۰:۰۴:۲۹
 
شروع
مدت پخش
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
بدون مرز
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۲۱:۰۶
خبر ورزشی
۰۱:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
مه شکن
۰۱:۳۵:۰۰
۰۰:۲۴:۵۸
 
شروع
مدت پخش
خبر 2
۰۲:۰۰:۱۸
۰۰:۰۴:۲۰
به رنگ عشق
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
فناوری اطلاعات
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۳
 
شروع
مدت پخش
از سراسر ایران
۰۲:۵۰:۰۰
۰۰:۰۹:۱۰
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
بر بنیان دانش
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۲۰:۴۱
خبر ورزشی
۰۳:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
مه شکن
۰۳:۳۵:۰۰
۰۰:۲۴:۵۸
خبر 4
۰۴:۰۰:۱۸
۰۰:۰۴:۲۰
شهربرگ
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
بدون مرز
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۲۱:۰۶
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
اینجا زیباست
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۲۰:۳۲
اذان صبح به افق تهران
۰۵:۳۴:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
جنبش متحول
۰۵:۴۰:۰۰
۰۰:۱۶:۲۹
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۸:۵۷
۰۰:۰۱:۰۳
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
فناوری اطلاعات
۰۶:۱۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۳
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
به یاد حاتمی
۰۶:۴۰:۰۰
۰۰:۱۱:۵۵
پیام بازرگانی
۰۶:۵۳:۴۵
۰۰:۰۱:۱۵
قلم دوربین
۰۶:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۲۹
 
شروع
مدت پخش
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
دانش ایرانی
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۱۴:۱۳
خبر کوتاه
۰۷:۳۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
خبر ورزشی
۰۷:۳۳:۲۰
۰۰:۰۶:۲۰
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۰۷:۴۰:۰۰
۰۰:۰۱:۳۷
پیام بازرگانی
۰۷:۴۲:۵۷
۰۰:۰۲:۰۳
از سراسر ایران
۰۷:۴۵:۰۰
۰۰:۰۹:۱۰
قلم دوربین
۰۷:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۲۹
 
شروع
مدت پخش
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
روی خط خبر
۰۸:۲۰:۱۵
۰۰:۰۹:۴۵
خبر کوتاه
۰۸:۳۰:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
روی خط خبر
۰۸:۳۳:۰۰
۰۰:۱۶:۴۵
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۰۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
مه شکن
۰۹:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
 
شروع
مدت پخش
کارشناس هواشناسی
۱۰:۲۷:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر ورزشی
۱۰:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۵
۰۰:۱۱:۳۰
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
 
شروع
مدت پخش
طبل هبوط
۱۱:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۷
۰۰:۰۹:۲۶
تکرار پیام و پیامک
۱۱:۴۰:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
اذان ظهر به وقت تهران
۱۱:۵۷:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
خبر 12
۱۲:۰۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
تیتر امشب
۱۲:۰۳:۰۰
۰۰:۴۲:۰۰
فناوری اطلاعات
۱۲:۴۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۴۹:۲۸
 
شروع
مدت پخش
خبر 14
۱۴:۰۰:۱۹
۰۰:۰۴:۱۹
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۶:۲۰
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۵:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
خبر اقتصادی
۱۵:۳۰:۱۷
۰۰:۱۱:۲۶
طبل هبوط
۱۵:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۹:۱۸
از سراسر ایران
۱۶:۲۰:۰۰
۰۰:۱۰:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
در همین نزدیکی
۱۶:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۰۹
۰۰:۱۰:۵۱
اذان مغرب به افق تهران
۱۷:۱۱:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
خبرنگاران جوان
۱۷:۱۳:۳۸
۰۰:۱۱:۱۳
شهربرگ
۱۷:۳۰:۰۰
۰۰:۳۰:۰۰
خبر 18
۱۸:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
شبکه
۱۸:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۲۲
۰۰:۲۴:۱۶
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۳۴:۲۸
خبر حوزه
۱۹:۳۴:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
پیام و پیامک
۱۹:۴۵:۱۵
۰۰:۱۴:۳۰
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
خبر ورزشی
۲۰:۳۰:۲۰
۰۰:۰۴:۲۰
خبر استان ها
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
روی خط خبر
۲۱:۱۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
شبکه
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۲۲
۰۰:۴۱:۱۶
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۲۷:۱۸
 
شروع
مدت پخش
شهربرگ
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۳°    ۱۲°