خبر ورزشی 14:30 جمعه
 رقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور و مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از دیگر خبرهای امروز بودند.
 
{$sepehr_media_183572_400_300}