آتش به جان اژدهایی افتاد که خود دنبال آتش می گشت
توجیه پشت توجیه. دروغ جدید برای توجیه دروغ قبلی. نیما زم که بعد از افشای چهره واقعیش در مستند "ایستگاه پایانی دروغ"سرخورده و مایوس در حال دست و پا زدن در باتلاق رسوایی است، حالا برای بیرون آمدن به هر طناب پوسیده ای متوسل می شود.

زم برای توجیه شکستش توجیه هایی می آورد که نه تنها مضحکه بلکه حتی با منطق بی منطق عناصرضد انقلاب خارج نشین هم جور در نمی آید.

{$sepehr_media_190914_400_300}