برداشت 25 میلیون شاخه گل نرگس در ایلام
سطح زیر کشت گل نرگس در استان ایلام، امسال 460 هکتار بوده که از این میزان 25 میلیون شاخه گل برداشت شده است.
 
{$sepehr_media_191492_400_300}