باز همان فرمان تکراری ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در توجیه این اقدام، برنامه دفاع موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا خواند.
 
{$sepehr_media_191554_400_300}