توزیع روغن موتور دولتی به تاکسیرانان
ضامنی گفت: متناسب با اعلام نیازی که از شهرداری ها به اتحادیه تاکسیرانی ارسال می شود روغن مورد نیاز را با نرخ دولتی تأمین می‌کنیم.
 
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری افزود: برای موفقیت در اجرای این طرح، شهرداریها باید نیازها را احصا و ارسال کنند تا با تأمین این محصولات با نرخ مصوب، این اقدام ارزش افزوده را برای راننده‌ها داشته باشد.
 
ضامنی گفت: درباره توزیع لاستیک افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار حلقه لاستیک در سطح کشور به راننده‌ها با نرخ مصوب دولتی توزیع شده است و تا زمانی که اعلام نیاز باشد پاسخگوی نیازها هستیم.