بازگشایی خطوط 6 و 7 متروی تهران؛ شنبه
مدیرعامل متروی تهران درباره آخرین وضعیت راه اندازی خطوط 6 و 7 مترو گفت: عمیق ترین و طولانی ترین خط متروی تهران با 27 کیلومتر شنبه 25 اسفند 97 بازگشایی شود.
 
خط 7 متروی تهران از منطقه 12 جنوب شرق تهران شروع و با گذر از مناطق 11 و 10 به منطقه 6 و 2 در سعادت آباد متصل می شود.
 
این خط در نیمه اول 96 با 5 ایستگاه افتتاح شد اما به دلیل نقص فنی در آبان متوقف شده بود.
بازگشایی خطوط 6 و 7 متروی تهران، به زودی
{$sepehr_media_191606_400_300}