فرانسه در آستانه هجدهمین شنبه سیاه
تا کنون در جریان اعتراض ها به نظام سرمایه داری در فرانسه و سیاست های اقتصادی دولت این کشور، ده تن کشته و بیش از 3500 نفر زخمی، 22 نفر قطع عضو یا نابینا و هزاران معترض بازداشت شده اند.
 
{$sepehr_media_192099_400_300}