آبگیری کامل سدهای همدان
به گفته مدیر عامل آب منطقه ای استان همدان، ظرفیت این سدها بیش از 110 میلیون مترمکعب است که همگی آبگیری شده اند.
 
{$sepehr_media_198659_400_300}