برکت باران در کاشان
بارش های مناسب بهاری  علاوه بر ایجاد طراوت و تازگی، نوید سال آبی و پر محصولی را برای کشاورزان دارد.
 
{$sepehr_media_198795_400_300}