روزنامه های چهارشنبه،25 اردیبهشت 98
روزنامه جام جم: رهبر معظم انقلاب با اشاره جنگ روانی دشمن تبین کردند: پایان بازی جنگ و مذاکره