روزی برای خیام
 گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و دارای لقب حجت الحق بوده‌، ولی آوازهٔ وی بیشتر به علت نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد.
 
 
{$sepehr_media_206044_400_300}