حسینی فاطمی گزارش میدهد:
نخستین امیدهای درمان بیماری "ام اس" در ایران
نخستین امیدهای درمان بیماری

{$sepehr_old_video_14601}

{$sepehr_old_album_14601}