جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
00:46 - دوشنبه 30 دی 1398
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| دوشنبه 30 دی 1398
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۱
نیاز امروز میهن
۰۰:۰۹:۵۲
۰۰:۰۵:۰۸
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۹
هواشناسی گرافیکی
۰۰:۲۸:۴۷
۰۰:۰۱:۱۳
 
شروع
مدت پخش
گفتگوی اجتماعی
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۲۲:۳۵
روستای سنجان استان مرکزی
۰۰:۵۲:۳۵
۰۰:۰۲:۱۵
وله لوگوی شبکه
۰۰:۵۴:۵۰
۰۰:۰۰:۱۰
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۰۰
۰۰:۰۲:۵۸
 
شروع
مدت پخش
ایثار ادامه دارد
۰۰:۵۷:۵۸
۰۰:۰۲:۰۳
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۱
۰۰:۰۴:۱۷
گهواره های کهن تمدن
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۱۷:۲۸
روستای مرق اصفهان
۰۱:۲۲:۲۸
۰۰:۰۱:۳۴
 
شروع
مدت پخش
سلاح در مالمو
۰۱:۲۴:۰۲
۰۰:۰۵:۵۸
سرزمین من
۰۱:۳۰:۰۰
۰۰:۲۶:۵۳
هواشناسی گرافیکی
۰۱:۵۶:۵۳
۰۰:۰۱:۱۳
تایم لپس
۰۱:۵۸:۰۶
۰۰:۰۰:۱۳
 
شروع
مدت پخش
روستای اورازان طالقان البرز
۰۱:۵۸:۱۹
۰۰:۰۱:۴۱
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۶
بازگرد
۰۲:۰۴:۵۸
۰۰:۲۵:۰۲
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
بر بنیان دانش
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۲۲:۱۵
هواشناسی گرافیکی
۰۲:۵۷:۱۵
۰۰:۰۱:۱۳
آرم استیشن
۰۲:۵۸:۲۸
۰۰:۰۰:۰۸
روستای آلاشت مازندران
۰۲:۵۸:۳۶
۰۰:۰۱:۲۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
نبض دانشجو
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۲۳:۲۷
تایم لپس
۰۳:۲۸:۲۷
۰۰:۰۰:۲۹
شهربرگ
۰۳:۲۸:۵۶
۰۰:۳۱:۰۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
دست های آلوده
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۲۱:۲۴
هواشناسی گرافیکی
۰۴:۲۶:۲۴
۰۰:۰۱:۱۳
تایم لپس
۰۴:۲۷:۳۷
۰۰:۰۰:۱۳
 
شروع
مدت پخش
ایثار ادامه دارد
۰۴:۲۷:۵۰
۰۰:۰۲:۱۰
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
گهواره های کهن تمدن
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۱۷:۲۸
وله لوگوی شبکه
۰۴:۵۲:۲۸
۰۰:۰۰:۱۰
 
شروع
مدت پخش
روستای آلاشت مازندران
۰۴:۵۲:۳۸
۰۰:۰۱:۲۴
سلاح در مالمو
۰۴:۵۴:۰۲
۰۰:۰۵:۵۸
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۹
سرزمین من
۰۵:۰۵:۰۱
۰۰:۲۶:۵۳
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۵:۳۱:۵۴
۰۰:۰۰:۰۴
برنامه برگزاری انتخابات مجلس
۰۵:۳۱:۵۸
۰۰:۰۳:۰۲
قلم دوربین
۰۵:۳۵:۰۰
۰۰:۰۲:۵۸
ایثار ادامه دارد
۰۵:۳۷:۵۸
۰۰:۰۲:۰۳
 
شروع
مدت پخش
کتاب خوب
۰۵:۴۰:۰۱
۰۰:۰۳:۱۷
بسم الله نور
۰۵:۴۳:۱۸
۰۰:۰۰:۴۲
اذان صبح به افق تهران
۰۵:۴۴:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
همخوانی امام زمان ( عج )
۰۵:۴۶:۳۸
۰۰:۰۲:۴۱
 
شروع
مدت پخش
کاظمین تا کرمان
۰۵:۴۹:۱۹
۰۰:۰۹:۳۱
آرم استیشن
۰۵:۵۸:۵۰
۰۰:۰۰:۰۷
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۸:۵۷
۰۰:۰۱:۰۳
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
علمی - پزشکی
۰۶:۱۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
خبر ورزشی
۰۶:۳۰:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
پارلمان
۰۶:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
قلم دوربین
۰۶:۵۵:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
مشاهیر تهران
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر ورزشی
۰۷:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
از سراسر ایران
۰۷:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۱۵:۱۸
روی خط خبر
۰۸:۲۰:۱۸
۰۰:۰۹:۴۲
خبر کوتاه
۰۸:۳۰:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
روی خط خبر
۰۸:۳۳:۰۰
۰۰:۱۶:۴۲
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۰۸:۵۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
گفتگوی 18:30
۰۹:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
 
شروع
مدت پخش
اینجا میان امواج
۱۰:۱۳:۰۰
۰۰:۱۴:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۰:۲۷:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
پیگیری
۱۰:۳۰:۱۲
۰۰:۰۴:۳۶
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
پیگیری
۱۱:۱۳:۱۲
۰۰:۰۴:۳۶
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۵
۰۰:۱۱:۳۰
روی خط خبر / زنده
۱۱:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 12
۱۲:۰۰:۱۹
۰۰:۰۲:۱۹
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۳:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
اذان ظهر به وقت تهران
۱۲:۱۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
سه کنج
۱۲:۴۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۴۴:۲۸
فناوری اطلاعات
۱۴:۰۰:۱۳
۰۰:۱۱:۳۴
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۹:۲۰
خبر ترافیکی
۱۴:۵۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۵:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
هواشناسی کشاورزی
۱۵:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
کلاس مجردها
۱۵:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
اینجا میان امواج
۱۵:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۹:۱۸
پیگیری
۱۶:۲۰:۱۲
۰۰:۰۴:۳۶
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
 
شروع
مدت پخش
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۰۹
۰۰:۲۲:۴۲
پیگیری
۱۷:۲۳:۱۲
۰۰:۰۴:۳۶
مسیر نو
۱۷:۳۵:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
اذان مغرب به افق تهران
۱۷:۳۸:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
خبر اقتصادی
۱۸:۰۰:۱۵
۰۰:۱۳:۳۰
شبکه
۱۸:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۵
۰۰:۲۴:۳۰
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
خبر حوزه
۱۹:۲۹:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
جهان امروز
۱۹:۳۵:۱۸
۰۰:۲۴:۲۴
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
 
شروع
مدت پخش
پارلمان
۲۰:۳۰:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر استان ها
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
هواشناسی کشاورزی
۲۱:۱۲:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
شبکه
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۱۸
۰۰:۴۱:۲۴
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۳۱:۱۸
مسیر نو
۲۳:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
-۱°    ۵°