جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
15:11 - شنبه 05 مهر 1399
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| شنبه 05 مهر 1399
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۹
نماهنگ ایران قوی
۰۰:۱۰:۰۰
۰۰:۰۴:۰۷
صرفه جویی در مصرف
۰۰:۱۴:۰۷
۰۰:۰۰:۵۳
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۸
 
شروع
مدت پخش
ایثار ادامه دارد
۰۰:۲۸:۴۶
۰۰:۰۱:۱۰
جهش
۰۰:۲۹:۵۶
۰۰:۱۵:۴۵
تراز طوبا
۰۰:۴۵:۴۱
۰۰:۰۹:۱۹
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۵
 
شروع
مدت پخش
مکتب حاج قاسم
۰۰:۵۷:۳۵
۰۰:۰۲:۱۹
آرم استیشن
۰۰:۵۹:۵۴
۰۰:۰۰:۰۶
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
پرسه در شهر
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۲۸:۳۶
 
شروع
مدت پخش
صرفه جویی در مصرف
۰۱:۳۳:۳۶
۰۰:۰۱:۲۵
بر بنیان دانش
۰۱:۳۵:۰۱
۰۰:۲۱:۱۳
نماهنگ ارتش عشق
۰۱:۵۶:۱۴
۰۰:۰۳:۴۶
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
بدون تعارف
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
آرم استیشن
۰۲:۲۰:۰۰
۰۰:۰۰:۰۶
امام مردم
۰۲:۲۰:۰۶
۰۰:۰۱:۱۸
روایتگر
۰۲:۲۱:۲۴
۰۰:۰۸:۳۶
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
نبض فرهنگ و هنر
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۲۰
وله لوگوی شبکه
۰۲:۵۰:۲۰
۰۰:۰۰:۱۴
صرفه جویی در مصرف
۰۲:۵۰:۳۴
۰۰:۰۱:۱۰
 
شروع
مدت پخش
یادآوری
۰۲:۵۱:۴۴
۰۰:۰۸:۱۶
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
سینمای مقدس
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۴۰:۵۹
منتخب هفته
۰۳:۴۵:۵۹
۰۰:۱۳:۳۹
 
شروع
مدت پخش
تیزر کانال
۰۳:۵۹:۳۸
۰۰:۰۰:۲۲
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
من می تونم
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۲۵:۴۳
آرم استیشن
۰۴:۳۰:۴۳
۰۰:۰۰:۰۸
 
شروع
مدت پخش
بسم الله نور
۰۴:۳۰:۵۱
۰۰:۰۱:۰۹
اذان صبح به افق تهران
۰۴:۳۲:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
وله گرافیکی محرم
۰۴:۳۴:۳۸
۰۰:۰۰:۲۲
چهار ستاره
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
میراث غنی
۰۴:۵۰:۰۰
۰۰:۰۷:۵۵
ستاره ها مرز ندارند
۰۴:۵۷:۵۵
۰۰:۰۱:۵۵
وله لوگوی شبکه
۰۴:۵۹:۵۰
۰۰:۰۰:۱۰
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
بر بنیان دانش
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۲۱:۱۳
نماهنگ جاویدان ایران
۰۵:۲۶:۱۳
۰۰:۰۲:۴۶
آزمایش ها
۰۵:۲۸:۵۹
۰۰:۳۰:۰۴
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۹:۰۳
۰۰:۰۰:۵۷
 
شروع
مدت پخش
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۰۲
سینمای مقدس
۰۶:۰۹:۴۴
۰۰:۴۰:۵۹
آبادان
۰۶:۵۰:۴۳
۰۰:۰۵:۲۵
وله لوگوی شبکه
۰۶:۵۶:۰۸
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خطر کرونا را جدی بگیریم
۰۶:۵۶:۲۴
۰۰:۰۰:۳۵
آرم استیشن
۰۶:۵۶:۵۹
۰۰:۰۰:۱۷
پیام بازرگانی
۰۶:۵۷:۱۶
۰۰:۰۲:۴۴
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
 
شروع
مدت پخش
خطر کرونا را جدی بگیریم
۰۷:۱۲:۰۰
۰۰:۰۰:۳۵
شیوه صحیح استفاده از ماسک
۰۷:۱۲:۳۵
۰۰:۰۰:۴۵
امروز در تاریخ
۰۷:۱۳:۲۰
۰۰:۰۰:۳۳
صرفه جویی در مصرف
۰۷:۱۳:۵۳
۰۰:۰۱:۰۷
 
شروع
مدت پخش
چاپ اول / زنده
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۴۵:۰۰
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
چاپ اول / زنده
۰۸:۱۰:۰۰
۰۰:۴۵:۰۰
هشدار جدی
۰۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۱:۳۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۳:۳۴
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۰۹:۲۴:۰۶
۰۰:۰۲:۳۶
آرم استیشن
۰۹:۲۶:۴۲
۰۰:۰۰:۱۷
پیام بازرگانی
۰۹:۲۶:۵۹
۰۰:۰۳:۰۱
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۹:۳۰:۲۰
۰۰:۱۳:۲۰
یادآوری
۰۹:۴۴:۰۰
۰۰:۰۸:۵۳
امروز در تاریخ
۰۹:۵۲:۵۳
۰۰:۰۰:۳۳
وله دفاع مقدس
۰۹:۵۳:۲۶
۰۰:۰۰:۳۱
 
شروع
مدت پخش
از مردم به مدیران و مسئولین
۰۹:۵۳:۵۷
۰۰:۰۱:۵۰
وله ماسک می زنم
۰۹:۵۵:۴۷
۰۰:۰۰:۲۶
وله گرافیکی محرم
۰۹:۵۶:۱۳
۰۰:۰۰:۲۷
آرم استیشن
۰۹:۵۶:۴۰
۰۰:۰۰:۱۲
 
شروع
مدت پخش
تیزر کانال
۰۹:۵۶:۵۲
۰۰:۰۰:۲۰
آرم استیشن
۰۹:۵۷:۱۲
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۹:۵۷:۲۸
۰۰:۰۲:۳۲
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۲
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۰:۰۹:۵۴
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۰:۱۰:۱۰
۰۰:۰۲:۱۲
سواران آهنین
۱۰:۱۲:۲۲
۰۰:۳۱:۳۷
تیزر کانال
۱۰:۴۳:۵۹
۰۰:۰۰:۱۹
 
شروع
مدت پخش
صرفه جویی در مصرف
۱۰:۴۴:۱۸
۰۰:۰۰:۴۲
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۷
آرم استیشن
۱۰:۵۷:۰۳
۰۰:۰۰:۱۷
پیام بازرگانی
۱۰:۵۷:۲۰
۰۰:۰۲:۴۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۰:۵۸
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۱۱:۱۱:۴۰
۰۰:۰۲:۳۶
به روایت دیگران
۱۱:۱۴:۱۶
۰۰:۰۶:۵۰
خطر کرونا را جدی بگیریم
۱۱:۲۱:۰۶
۰۰:۰۰:۳۹
 
شروع
مدت پخش
کرونا در هفته ای که گذشت
۱۱:۲۱:۴۵
۰۰:۰۰:۳۶
امروز در تاریخ
۱۱:۲۲:۲۱
۰۰:۰۰:۳۳
خواستیم توانستیم
۱۱:۲۲:۵۴
۰۰:۰۳:۵۰
آرم استیشن
۱۱:۲۶:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۱:۲۷:۰۰
۰۰:۰۳:۰۰
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۵
۰۰:۰۹:۳۲
آرم استیشن
۱۱:۴۰:۰۲
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۱:۴۰:۱۸
۰۰:۰۲:۴۹
 
شروع
مدت پخش
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۱:۴۳:۰۷
۰۰:۰۱:۵۳
روی خط خبر / زنده
۱۱:۴۵:۱۸
۰۰:۱۰:۲۴
اذان ظهر به وقت تهران
۱۱:۵۶:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
ایثار ادامه دارد
۱۱:۵۸:۳۸
۰۰:۰۱:۱۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۱:۵۹:۴۸
۰۰:۰۰:۱۲
تکرار نبض ورزش
۱۲:۰۶:۰۰
۰۰:۴۱:۵۳
آرم استیشن
۱۲:۴۷:۵۳
۰۰:۰۰:۰۸
صبر و سرافرازی
۱۲:۴۸:۰۱
۰۰:۱۰:۳۱
 
شروع
مدت پخش
بیانات رهبری
۱۲:۵۸:۳۲
۰۰:۰۱:۱۸
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۵۲:۱۱
تیزر چاپ اول
۱۳:۵۲:۴۳
۰۰:۰۰:۴۳
وله ماسک می زنم
۱۳:۵۳:۲۶
۰۰:۰۰:۴۴
 
شروع
مدت پخش
امروز در تاریخ
۱۳:۵۴:۱۰
۰۰:۰۰:۳۳
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۳:۵۴:۴۳
۰۰:۰۱:۵۰
منتخب ورزشی
۱۳:۵۶:۳۳
۰۰:۰۳:۱۷
وله لوگوی شبکه
۱۳:۵۹:۵۰
۰۰:۰۰:۱۰
 
شروع
مدت پخش
هشدار جدی
۱۴:۰۰:۰۰
۰۰:۰۱:۳۳
پیگیری موانع تولید
۱۴:۰۱:۳۳
۰۰:۰۷:۱۸
تیزر خبرنگاران
۱۴:۰۸:۵۱
۰۰:۰۰:۴۴
وله ماسک می زنم
۱۴:۰۹:۳۵
۰۰:۰۰:۴۳
 
شروع
مدت پخش
نماهنگ جاویدان ایران
۱۴:۱۰:۱۸
۰۰:۰۲:۴۶
حمله به اچ سه
۱۴:۱۳:۰۴
۰۰:۰۴:۰۷
نبرد ناشناخته
۱۴:۲۲:۱۰
۰۰:۰۳:۳۱
ماسک می زنیم
۱۴:۲۵:۴۱
۰۰:۰۰:۳۱
 
شروع
مدت پخش
وله دفاع مقدس
۱۴:۲۶:۱۲
۰۰:۰۰:۴۲
آرم استیشن
۱۴:۲۶:۵۴
۰۰:۰۰:۱۷
پیام بازرگانی
۱۴:۲۷:۱۱
۰۰:۰۲:۴۹
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۸:۴۴
 
شروع
مدت پخش
خبر ترافیکی
۱۴:۴۹:۲۴
۰۰:۰۵:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۴:۴۱
۰۰:۰۲:۲۶
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۴:۵۷:۲۴
۰۰:۰۲:۳۶
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۸:۰۳
 
شروع
مدت پخش
بدون تعارف
۱۵:۰۸:۴۵
۰۰:۱۴:۲۲
آرم استیشن
۱۵:۲۳:۰۷
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۵:۲۳:۲۳
۰۰:۰۱:۳۶
سواران آهنین
۱۵:۲۴:۵۹
۰۰:۳۱:۳۷
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۵:۵۶:۳۶
۰۰:۰۰:۱۷
پیام بازرگانی
۱۵:۵۶:۵۳
۰۰:۰۲:۳۰
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۶:۱۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۶
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
هواشناسی کشاورزی
۱۶:۴۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
آرم استیشن
۱۶:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۰۹
۰۰:۲۲:۴۲
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۷:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
سرزمین من
۱۷:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
آرم استیشن
۱۷:۵۵:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
خبر اقتصادی
۱۸:۰۰:۱۵
۰۰:۱۲:۳۰
 
شروع
مدت پخش
اذان مغرب به افق تهران
۱۸:۱۳:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
در همین نزدیکی
۱۸:۱۵:۳۸
۰۰:۱۴:۰۶
آرم استیشن
۱۸:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۵
۰۰:۲۴:۳۰
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
خبر حوزه
۱۹:۲۹:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
جهان امروز
۱۹:۳۵:۲۰
۰۰:۱۹:۲۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۹:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۲۰:۲۸:۰۰
۰۰:۰۲:۳۶
هواشناسی کشاورزی
۲۰:۳۰:۳۶
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۲۰:۴۴:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر استان ها
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۱:۱۸
دعای عظم البلا
۲۰:۵۶:۱۸
۰۰:۰۳:۴۲
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۲۱:۱۲:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
چهار سوی لیگ
۲۱:۱۵:۱۵
۰۰:۴۱:۳۰
آرم استیشن
۲۱:۵۷:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۲:۲۴
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۲۲:۱۲:۲۴
۰۰:۰۲:۳۶
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۱۸
۰۰:۴۱:۲۴
آرم استیشن
۲۲:۵۷:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
در همین نزدیکی
۲۳:۱۵:۰۰
۰۰:۱۴:۴۴
آرم استیشن
۲۳:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
تکرار گفتگوی 18:30
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۹°    ۳۱°