جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
04:52 - يکشنبه 15 تير 1399
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| يکشنبه 15 تير 1399
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۹
تروریسم آمریکایی
۰۰:۱۰:۰۰
۰۰:۰۴:۱۴
امروز در تاریخ
۰۰:۱۴:۱۴
۰۰:۰۰:۴۶
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۹
 
شروع
مدت پخش
هواشناسی گرافیکی
۰۰:۲۸:۴۷
۰۰:۰۱:۱۳
تکرار گفتگوی 18:30
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۲۳:۵۶
تیزر جهش
۰۰:۵۳:۵۶
۰۰:۰۱:۰۴
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۰۰
۰۰:۰۲:۵۲
 
شروع
مدت پخش
نماهنگ مثل باران
۰۰:۵۷:۵۲
۰۰:۰۲:۰۸
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
عروس ایران
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۲۳:۰۹
هواشناسی گرافیکی
۰۱:۲۸:۰۹
۰۰:۰۱:۱۳
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۱:۲۹:۲۲
۰۰:۰۰:۰۴
وله استفاده از ماسک
۰۱:۲۹:۲۶
۰۰:۰۰:۳۴
مهربانی
۰۱:۳۰:۰۰
۰۰:۲۸:۱۰
از مردم به مدیران و مسئولین
۰۱:۵۸:۱۰
۰۰:۰۱:۵۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
بر بنیان دانش
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۲۲:۰۶
آرم استیشن
۰۲:۲۷:۰۶
۰۰:۰۰:۰۶
وله لوگوی شبکه
۰۲:۲۷:۱۲
۰۰:۰۰:۰۹
 
شروع
مدت پخش
کولاژ
۰۲:۲۷:۲۱
۰۰:۰۲:۳۹
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
رویای آمریکایی
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۵۸
آرم استیشن
۰۲:۵۰:۵۸
۰۰:۰۰:۰۴
 
شروع
مدت پخش
تیزر کانال
۰۲:۵۱:۰۲
۰۰:۰۰:۱۸
مردی از دیار لغت
۰۲:۵۱:۲۰
۰۰:۰۸:۴۰
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
هشت بهانه‌ی کوچک برای یادآوری امام موسی صدر
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۴۱:۴۳
 
شروع
مدت پخش
وله لوگوی شبکه
۰۳:۴۶:۴۳
۰۰:۰۰:۱۱
خادمان حرم امام رضا ( ع )
۰۳:۴۶:۵۴
۰۰:۱۳:۰۶
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
مالیات بر عایدی سرمایه
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۰۲:۵۱
 
شروع
مدت پخش
بسم الله نور
۰۴:۰۷:۵۱
۰۰:۰۱:۰۹
اذان صبح به افق تهران
۰۴:۰۹:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
دعای فرج
۰۴:۱۱:۳۸
۰۰:۰۱:۵۶
آرم استیشن
۰۴:۱۳:۳۴
۰۰:۰۰:۰۴
 
شروع
مدت پخش
کولاژ
۰۴:۱۳:۳۸
۰۰:۰۲:۳۹
آرم استیشن
۰۴:۱۶:۱۷
۰۰:۰۰:۱۲
ندای وظیفه
۰۴:۱۶:۲۹
۰۰:۱۳:۳۱
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
عروس ایران
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۲۳:۰۹
هواشناسی گرافیکی
۰۴:۵۸:۰۹
۰۰:۰۱:۱۳
آرم استیشن
۰۴:۵۹:۲۲
۰۰:۰۰:۰۴
وله استفاده از ماسک
۰۴:۵۹:۲۶
۰۰:۰۰:۳۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
مهربانی
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۲۸:۱۰
هواشناسی گرافیکی
۰۵:۳۳:۱۰
۰۰:۰۱:۱۳
آرم استیشن
۰۵:۳۴:۲۳
۰۰:۰۰:۰۶
 
شروع
مدت پخش
وله کرونا
۰۵:۳۴:۲۹
۰۰:۰۰:۳۱
جهان امروز
۰۵:۳۵:۰۰
۰۰:۲۱:۴۷
آرم استیشن 03
۰۵:۵۶:۴۷
۰۰:۰۰:۱۳
از مردم به مدیران و مسئولین
۰۵:۵۷:۰۰
۰۰:۰۱:۵۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۵:۵۸:۵۰
۰۰:۰۰:۰۴
وله لوگوی شبکه
۰۵:۵۸:۵۴
۰۰:۰۰:۰۹
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۹:۰۳
۰۰:۰۰:۵۷
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
تکرار تیتر امشب
۰۶:۱۵:۰۰
۰۰:۴۲:۰۰
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
چگونه ساخته شده
۰۷:۱۳:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر ورزشی
۰۷:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
 
شروع
مدت پخش
از سراسر ایران
۰۷:۴۰:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۱۵:۱۸
تکرار گفتگوی 18:30
۰۸:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
 
شروع
مدت پخش
سرزمین من
۰۹:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
من می توانم
۱۰:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۰:۳۰:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
هواشناسی کشاورزی
۱۱:۱۳:۰۰
۰۰:۰۲:۰۰
جهش
۱۱:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۵
۰۰:۱۱:۳۰
روی خط خبر / زنده
۱۱:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۰:۰۰
۰۰:۴۲:۰۰
در همین نزدیکی
۱۲:۴۵:۰۰
۰۰:۱۴:۵۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۰۸:۴۹
اذان ظهر به وقت تهران
۱۳:۰۹:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
خبر 13
۱۳:۱۱:۳۸
۰۰:۳۳:۰۱
تکرار چهارسوی لیگ
۱۴:۰۰:۰۰
۰۰:۴۲:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر ترافیکی
۱۴:۵۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۵:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
من می توانم
۱۵:۴۰:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۴:۱۸
هواشناسی کشاورزی
۱۶:۱۵:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۴:۲۰
سرزمین من
۱۶:۳۵:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۰۹
۰۰:۲۲:۴۲
ابرها
۱۷:۳۰:۰۰
۰۰:۲۵:۰۰
خبر اقتصادی
۱۸:۰۰:۱۵
۰۰:۱۳:۳۰
سه کنج
۱۸:۱۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
 
شروع
مدت پخش
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۵
۰۰:۲۴:۳۰
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
خبر حوزه
۱۹:۲۹:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
جهان امروز
۱۹:۳۵:۲۰
۰۰:۲۱:۲۰
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
اذان مغرب به افق تهران
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
خبر استان ها
۲۰:۴۷:۳۸
۰۰:۰۹:۲۲
 
شروع
مدت پخش
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
نبض فرهنگ و هنر
۲۱:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
سه کنج
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۱۸
۰۰:۴۱:۲۴
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۲۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
تکرار جهان امروز
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۲:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۲°    ۳۳°