جدول پخش برنامه های شبکه خبر

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
07:10 - يکشنبه 10 فروردين 1399
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| يکشنبه 10 فروردين 1399
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۸:۵۷
کتاب بخوانیم
۰۰:۰۹:۳۸
۰۰:۰۵:۲۲
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۹
هواشناسی گرافیکی
۰۰:۲۸:۴۷
۰۰:۰۱:۱۳
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
وله لوگوی شبکه
۰۰:۵۷:۳۸
۰۰:۰۰:۱۰
تیزر مستند آب و خاک
۰۰:۵۷:۴۸
۰۰:۰۲:۱۲
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
باشگاه شهرت
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۳۸:۱۳
هواشناسی گرافیکی
۰۱:۴۳:۱۳
۰۰:۰۱:۱۳
وله مدافعان سلامت
۰۱:۴۴:۲۶
۰۰:۰۰:۳۴
98 - 57
۰۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۴:۱۵
 
شروع
مدت پخش
تیزر شبکه خبر
۰۱:۵۹:۱۵
۰۰:۰۰:۴۵
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
اهدا
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۱۲:۲۳
نمای نزدیک
۰۲:۱۷:۲۳
۰۰:۰۲:۳۷
 
شروع
مدت پخش
گزارش سینمایی
۰۲:۲۰:۰۰
۰۰:۰۷:۲۷
هواشناسی گرافیکی
۰۲:۲۷:۲۷
۰۰:۰۱:۱۳
مقابله با استرس ویروس کرونا
۰۲:۲۸:۴۰
۰۰:۰۱:۲۰
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
بی خانمان های لاس وگاس
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۰۵:۵۶
نماهنگ اندیشه وطن
۰۲:۴۰:۵۶
۰۰:۰۴:۰۴
مستند آب و خاک
۰۲:۴۵:۰۰
۰۰:۱۲:۰۶
نماهنگ مدافعان سلامت
۰۲:۵۷:۰۶
۰۰:۰۲:۵۴
 
شروع
مدت پخش
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
شهر فرنگ / منتخب 98
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۴۲:۴۰
هواشناسی گرافیکی
۰۳:۴۷:۴۰
۰۰:۰۱:۱۳
اظهارات دکتر احمد حلت درباره کرونا
۰۳:۴۸:۵۳
۰۰:۰۱:۰۷
 
شروع
مدت پخش
کتاب بخوانیم
۰۳:۵۰:۰۰
۰۰:۰۵:۲۲
نمای نزدیک
۰۳:۵۵:۲۲
۰۰:۰۴:۳۸
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
مکتب سلیمانی
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۱۸:۳۰
 
شروع
مدت پخش
امروز در تاریخ
۰۴:۲۳:۳۰
۰۰:۰۰:۳۹
تبریک سال نو
۰۴:۲۴:۰۹
۰۰:۰۵:۵۱
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
شبکه
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۱۴:۳۱
 
شروع
مدت پخش
وله کرونا
۰۴:۴۹:۳۱
۰۰:۰۰:۲۹
گپ و گفت با دکتر مردانی در مورد کرونا
۰۴:۵۰:۰۰
۰۰:۰۹:۰۶
تیزر خبرنگاران
۰۴:۵۹:۰۶
۰۰:۰۰:۵۴
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
گفتگوی اجتماعی
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۲۴:۳۰
اذان صبح به افق تهران
۰۵:۳۰:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
تایم لپس
۰۵:۳۲:۳۸
۰۰:۰۰:۲۲
هواشناسی گرافیکی
۰۵:۳۳:۰۰
۰۰:۰۱:۱۳
 
شروع
مدت پخش
امروز در تاریخ
۰۵:۳۴:۱۳
۰۰:۰۰:۳۸
وله لوگوی شبکه
۰۵:۳۴:۵۱
۰۰:۰۰:۰۹
بدون تعارف
۰۵:۳۵:۰۰
۰۰:۱۵:۱۲
الهی و ربّی
۰۵:۵۰:۱۲
۰۰:۰۸:۰۴
 
شروع
مدت پخش
وله مدافعان سلامت
۰۵:۵۸:۱۶
۰۰:۰۰:۴۱
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۸:۵۷
۰۰:۰۱:۰۳
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
شهر فرنگ / منتخب 98
۰۶:۱۰:۰۰
۰۰:۴۲:۴۰
 
شروع
مدت پخش
نمای نزدیک
۰۶:۵۲:۴۰
۰۰:۰۵:۰۰
آرم استیشن
۰۶:۵۷:۴۰
۰۰:۰۰:۰۹
پیام بازرگانی
۰۶:۵۷:۴۹
۰۰:۰۲:۱۱
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
نمای نزدیک
۰۷:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
اهدا
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۱۲:۲۳
با خانه ماندن شعله های آتش کرونا را خاموش کنیم
۰۷:۲۷:۲۳
۰۰:۰۰:۲۸
پیام بازرگانی
۰۷:۲۷:۵۱
۰۰:۰۲:۰۹
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۷:۳۰:۲۰
۰۰:۰۴:۲۰
محیط زیست 98
۰۷:۳۵:۰۰
۰۰:۱۰:۰۵
مستند آب و خاک
۰۷:۴۵:۰۵
۰۰:۱۲:۲۵
وله کرونا
۰۷:۵۷:۳۰
۰۰:۰۰:۱۳
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۰۷:۵۷:۴۳
۰۰:۰۲:۱۷
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
ره توشه
۰۸:۱۰:۰۰
۰۰:۰۲:۳۹
98 - 57
۰۸:۱۲:۵۹
۰۰:۱۴:۱۵
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۰۸:۲۷:۱۴
۰۰:۰۲:۴۶
گفتگوی اجتماعی
۰۸:۳۰:۰۰
۰۰:۲۴:۳۰
پیام بازرگانی
۰۸:۵۷:۱۱
۰۰:۰۲:۴۹
خبر 9
۰۹:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
بدلکاران
۰۹:۱۵:۰۰
۰۰:۱۱:۳۲
خبر ورزشی
۰۹:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
گزارش سینمایی
۰۹:۴۵:۰۰
۰۰:۰۷:۲۷
پیام بازرگانی
۰۹:۵۷:۱۸
۰۰:۰۲:۴۲
 
شروع
مدت پخش
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
کارشناس هواشناسی
۱۰:۱۰:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
خبر ترافیکی / زنده
۱۰:۱۳:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
تیراندازی در مینه سوتا
۱۰:۲۱:۱۵
۰۰:۰۵:۵۴
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۰:۲۷:۰۹
۰۰:۰۲:۵۱
مستند آب و خاک
۱۰:۳۰:۰۰
۰۰:۱۲:۲۵
پیام بازرگانی
۱۰:۵۷:۱۴
۰۰:۰۲:۴۶
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
 
شروع
مدت پخش
کتاب بخوانیم
۱۱:۱۰:۰۰
۰۰:۰۵:۴۰
شهر فرنگ / منتخب 98
۱۱:۱۵:۴۰
۰۰:۴۲:۵۰
پیام بازرگانی
۱۱:۵۸:۳۰
۰۰:۰۲:۵۵
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۱:۲۵
۰۰:۴۲:۰۸
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۲:۵۷:۱۲
۰۰:۰۲:۳۸
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۰۸:۴۹
اذان ظهر به وقت تهران
۱۳:۰۹:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
خبر 13
۱۳:۱۱:۳۸
۰۰:۳۳:۰۱
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۴:۲۷:۱۵
۰۰:۰۲:۴۵
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۳:۲۰
خبر ترافیکی
۱۴:۵۵:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
خبر 15
۱۵:۰۰:۱۹
۰۰:۰۴:۱۹
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۵:۵۶:۵۷
۰۰:۰۳:۰۳
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
خبر 17
۱۷:۰۰:۱۹
۰۰:۰۴:۱۹
خبر ترافیکی / زنده
۱۷:۰۵:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۷:۲۷:۳۲
۰۰:۰۲:۲۸
پیام بازرگانی
۱۷:۵۷:۰۹
۰۰:۰۲:۵۱
پیام بازرگانی
۱۸:۲۷:۰۴
۰۰:۰۲:۵۶
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۵
۰۰:۲۴:۳۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
اذان مغرب به افق تهران
۱۹:۴۲:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
پیام بازرگانی
۱۹:۵۷:۰۴
۰۰:۰۲:۵۶
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۱۹:۲۴
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۲۰:۴۲:۰۷
۰۰:۰۲:۵۳
خبر کرمان
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
پیام بازرگانی
۲۱:۲۷:۱۱
۰۰:۰۲:۴۹
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
پیام بازرگانی
۲۱:۵۷:۰۹
۰۰:۰۲:۵۱
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
تیتر امشب
۲۲:۱۵:۱۸
۰۰:۴۱:۲۴
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۲۲:۵۷:۳۵
۰۰:۰۲:۲۵
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۱۹:۱۸
پیام بازرگانی
۲۳:۲۰:۰۰
۰۰:۰۲:۵۳
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۸°    ۱۲°