پخش زنده شبکه‌های تلویزیون و رادیو

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
20:03 - چهارشنبه 09 مهر 1399
پخش زنده رادیو و تلویزیون
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| چهارشنبه 09 مهر 1399
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۱۹
۰۰:۰۹:۱۹
اهواز
۰۰:۱۰:۰۰
۰۰:۰۳:۵۰
وله دفاع مقدس
۰۰:۱۳:۵۰
۰۰:۰۱:۱۰
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۸
 
شروع
مدت پخش
هواشناسی گرافیکی
۰۰:۲۸:۴۶
۰۰:۰۱:۱۴
مادرانه
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۲۹:۰۵
وله دفاع مقدس
۰۰:۵۹:۰۵
۰۰:۰۰:۵۵
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
سینمای مقدس
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۴۰:۵۹
روایت حماسه
۰۱:۴۵:۵۹
۰۰:۱۳:۰۱
باید بایستید
۰۱:۵۹:۰۰
۰۰:۰۱:۰۰
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
 
شروع
مدت پخش
تلاش ایرانی
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۱۷:۰۷
ماسک می زنیم
۰۲:۲۲:۰۷
۰۰:۰۰:۳۵
پیگیری موانع تولید
۰۲:۲۲:۴۲
۰۰:۰۷:۱۸
خبر ورزشی
۰۲:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
تکرار چاپ اول
۰۲:۳۵:۰۰
۰۰:۱۹:۳۵
آرم استیشن
۰۲:۵۴:۳۵
۰۰:۰۰:۰۵
تیزر خبرنگاران
۰۲:۵۴:۴۰
۰۰:۰۰:۴۴
جای خالی
۰۲:۵۵:۲۴
۰۰:۰۴:۳۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
پرسه در شهر
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۲۸:۳۶
آرم استیشن
۰۳:۳۳:۳۶
۰۰:۰۰:۰۵
امام مردم
۰۳:۳۳:۴۱
۰۰:۰۱:۱۹
 
شروع
مدت پخش
بر بنیان دانش
۰۳:۳۵:۰۰
۰۰:۲۱:۱۳
عملیات بیت المقدس
۰۳:۵۶:۱۳
۰۰:۰۳:۴۷
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
بدون تعارف
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۱۴:۲۲
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۴:۱۹:۲۲
۰۰:۰۰:۰۷
صبر و سرافرازی
۰۴:۱۹:۲۹
۰۰:۱۰:۳۱
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
اذان صبح به افق تهران
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
دعای فرج
۰۴:۳۷:۳۸
۰۰:۰۲:۳۵
آرم استیشن
۰۴:۴۰:۱۳
۰۰:۰۰:۱۲
به روایت دیگران
۰۴:۴۰:۲۵
۰۰:۰۶:۵۰
ماسک می زنیم
۰۴:۴۷:۱۵
۰۰:۰۱:۲۱
 
شروع
مدت پخش
وله دفاع مقدس
۰۴:۴۸:۳۶
۰۰:۰۰:۵۸
روایت حماسه
۰۴:۴۹:۳۴
۰۰:۰۹:۱۸
آرم استیشن
۰۴:۵۸:۵۲
۰۰:۰۰:۰۸
باید بایستید
۰۴:۵۹:۰۰
۰۰:۰۱:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۴:۱۸
در پس غبار
۰۵:۰۵:۰۰
۰۰:۳۶:۳۰
آرم استیشن
۰۵:۴۱:۳۰
۰۰:۰۰:۱۲
کاوش مدیا
۰۵:۴۱:۴۲
۰۰:۰۱:۴۸
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۵:۴۳:۳۰
۰۰:۰۰:۰۷
وله دفاع مقدس
۰۵:۴۳:۳۷
۰۰:۰۰:۲۸
روایت حماسه
۰۵:۴۴:۰۵
۰۰:۱۳:۰۱
آرم استیشن
۰۵:۵۷:۰۶
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
امروز در تاریخ
۰۵:۵۷:۱۱
۰۰:۰۰:۳۳
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۹:۰۳
۰۰:۰۰:۵۷
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۵:۴۶
آن روزها
۰۶:۱۶:۲۸
۰۰:۱۰:۴۹
 
شروع
مدت پخش
نماهنگ یادی از طوفان ها
۰۶:۲۷:۱۷
۰۰:۰۴:۱۱
قلم دوربین
۰۶:۳۱:۲۸
۰۰:۰۳:۱۷
تیزر کانال
۰۶:۳۴:۴۵
۰۰:۰۰:۱۹
سکوت گویا
۰۶:۳۵:۰۴
۰۰:۱۰:۳۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۶:۴۵:۳۴
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۶:۴۵:۵۰
۰۰:۰۲:۳۱
هواشناسی گرافیکی
۰۶:۴۸:۲۱
۰۰:۰۱:۱۴
وله دفاع مقدس
۰۶:۴۹:۳۵
۰۰:۰۰:۲۸
 
شروع
مدت پخش
یادآوری
۰۶:۵۰:۰۳
۰۰:۰۸:۱۳
هشدار جدی
۰۶:۵۸:۱۶
۰۰:۰۱:۴۴
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۰
۰۰:۱۱:۱۸
هواشناسی گرافیکی
۰۷:۱۲:۰۰
۰۰:۰۱:۱۴
 
شروع
مدت پخش
خطر کرونا را جدی بگیریم
۰۷:۱۳:۱۴
۰۰:۰۰:۳۵
امروز در تاریخ
۰۷:۱۳:۴۹
۰۰:۰۰:۳۳
وله دفاع مقدس
۰۷:۱۴:۲۲
۰۰:۰۰:۳۸
چاپ اول
۰۷:۱۵:۰۰
۰۰:۴۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۰
۰۰:۰۹:۱۸
چاپ اول
۰۸:۱۰:۰۰
۰۰:۴۵:۰۰
تیزر خبرنگاران
۰۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۰:۴۴
امروز در تاریخ
۰۸:۵۵:۴۴
۰۰:۰۰:۳۳
 
شروع
مدت پخش
ماسک می زنیم
۰۸:۵۶:۱۷
۰۰:۰۰:۵۷
بیانات رهبری
۰۸:۵۷:۱۴
۰۰:۰۲:۳۶
خبر 9
۰۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۷:۳۸
از مردم به مدیران و مسئولین
۰۹:۲۸:۱۰
۰۰:۰۱:۵۰
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۰۹:۳۰:۲۰
۰۰:۱۵:۱۴
حلقه مفقود
۰۹:۴۵:۵۴
۰۰:۰۶:۲۳
هشدار جدی
۰۹:۵۲:۱۷
۰۰:۰۳:۱۶
امام مردم
۰۹:۵۵:۳۳
۰۰:۰۱:۲۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۹:۵۶:۵۳
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۹:۵۷:۰۹
۰۰:۰۲:۵۱
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۰
۰۰:۰۸:۵۳
روایت حماسه
۱۰:۰۹:۳۵
۰۰:۱۳:۰۱
 
شروع
مدت پخش
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۰:۲۶:۰۰
۰۰:۰۱:۵۰
آرم استیشن
۱۰:۲۷:۵۰
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۰:۲۸:۰۶
۰۰:۰۱:۵۴
کارشناس هواشناسی
۱۰:۳۰:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۱۰
آرم استیشن
۱۰:۵۶:۴۶
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۰:۵۷:۰۲
۰۰:۰۲:۵۸
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
 
شروع
مدت پخش
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۱۱:۱۳:۰۰
۰۰:۰۲:۴۰
هشدار جدی
۱۱:۱۵:۴۰
۰۰:۰۳:۱۴
شبکه
۱۱:۱۸:۵۴
۰۰:۰۰:۱۲
پیگیری
۱۱:۱۹:۰۶
۰۰:۰۴:۴۹
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۱:۲۴:۰۷
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۱:۲۴:۲۳
۰۰:۰۲:۵۶
معبر
۱۱:۲۷:۱۹
۰۰:۰۲:۱۱
آرم استیشن
۱۱:۲۹:۳۰
۰۰:۰۰:۱۲
 
شروع
مدت پخش
تیزر کانال
۱۱:۲۹:۴۲
۰۰:۰۰:۱۸
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۵
۰۰:۱۰:۲۶
آرم استیشن
۱۱:۴۰:۵۶
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۱:۴۱:۱۲
۰۰:۰۲:۴۹
 
شروع
مدت پخش
وله ماسک می زنم
۱۱:۴۴:۰۱
۰۰:۰۰:۴۴
وله لوگوی شبکه
۱۱:۴۴:۴۵
۰۰:۰۰:۱۵
روی خط خبر / زنده
۱۱:۴۵:۱۸
۰۰:۰۸:۲۴
اذان ظهر به وقت تهران
۱۱:۵۴:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
 
شروع
مدت پخش
وله دفاع مقدس
۱۱:۵۶:۳۸
۰۰:۰۱:۰۶
آرم استیشن
۱۱:۵۷:۴۴
۰۰:۰۰:۰۷
تیزر کانال
۱۱:۵۷:۵۱
۰۰:۰۰:۱۹
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۱:۵۸:۱۰
۰۰:۰۱:۵۰
 
شروع
مدت پخش
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۰:۰۰
۰۰:۰۳:۴۳
آرم استیشن
۱۲:۳۸:۲۴
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۲:۳۸:۴۰
۰۰:۰۲:۴۳
روایت حماسه
۱۲:۴۱:۲۳
۰۰:۱۰:۲۸
 
شروع
مدت پخش
بیانات رهبری
۱۲:۵۱:۵۱
۰۰:۰۳:۰۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۲:۵۴:۵۲
۰۰:۰۴:۵۸
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۴۸:۴۴
روایت پایداری
۱۳:۴۸:۵۵
۰۰:۱۰:۲۴
 
شروع
مدت پخش
وله دفاع مقدس
۱۳:۵۹:۱۹
۰۰:۰۱:۰۶
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۴:۰۰:۲۵
۰۰:۰۱:۵۰
هواشناسی کشاورزی
۱۴:۰۲:۱۵
۰۰:۰۵:۱۴
ایثار
۱۴:۰۷:۲۹
۰۰:۰۳:۱۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۴:۱۰:۳۹
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۴:۱۰:۵۵
۰۰:۰۲:۵۲
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۴:۱۳:۴۷
۰۰:۰۱:۵۰
امروز در تاریخ
۱۴:۱۵:۳۷
۰۰:۰۰:۳۳
 
شروع
مدت پخش
تالار آبی
۱۴:۱۶:۱۰
۰۰:۰۲:۰۱
عارف شاعر
۱۴:۱۸:۱۱
۰۰:۰۶:۲۵
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۵۵
۰۰:۱۸:۰۸
خبر ترافیکی
۱۴:۴۹:۲۳
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۴:۴۰
۰۰:۰۲:۲۳
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۴:۵۷:۲۰
۰۰:۰۲:۴۰
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۰
۰۰:۰۸:۱۳
نماهنگ یادی از طوفان ها
۱۵:۰۸:۵۵
۰۰:۰۴:۰۸
 
شروع
مدت پخش
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۵:۱۳:۰۳
۰۰:۰۱:۵۰
آرم استیشن
۱۵:۱۴:۵۳
۰۰:۰۰:۰۷
جهش
۱۵:۱۵:۰۰
۰۰:۱۵:۴۴
آرم استیشن
۱۵:۳۰:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۵:۳۱:۰۰
۰۰:۰۳:۰۳
هشدار جدی
۱۵:۳۴:۰۳
۰۰:۰۲:۴۸
آن روزها
۱۵:۳۶:۵۱
۰۰:۱۰:۴۹
آرم استیشن
۱۵:۴۷:۴۰
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۱۵:۴۷:۵۶
۰۰:۰۲:۵۲
همچو آتش
۱۵:۵۰:۴۸
۰۰:۰۸:۱۹
تیزر نبض دانشجو
۱۵:۵۹:۰۷
۰۰:۰۰:۵۳
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۰
۰۰:۱۳:۰۱
 
شروع
مدت پخش
عاشقانه ها
۱۶:۱۳:۴۳
۰۰:۰۸:۳۰
نماهنگ ایران قوی
۱۶:۲۲:۱۳
۰۰:۰۴:۰۷
تیزر کانال
۱۶:۲۶:۲۰
۰۰:۰۰:۱۹
وله لوگوی شبکه
۱۶:۲۶:۳۹
۰۰:۰۰:۰۹
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۶:۲۶:۴۸
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۶:۲۷:۰۴
۰۰:۰۲:۵۶
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۶:۵۶
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۶:۳۷:۳۶
۰۰:۰۲:۴۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۶:۴۰:۱۶
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۶:۴۰:۳۲
۰۰:۰۲:۵۰
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۶:۴۳:۲۲
۰۰:۰۱:۵۰
همچنان رزمنده
۱۶:۴۵:۱۲
۰۰:۱۴:۵۶
 
شروع
مدت پخش
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۱۷
۰۰:۲۲:۳۴
هشدار جدی
۱۷:۲۳:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
آرم استیشن
۱۷:۲۵:۳۸
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۷:۲۵:۵۴
۰۰:۰۲:۵۶
 
شروع
مدت پخش
تکرار چاپ اول
۱۷:۲۸:۵۰
۰۰:۱۴:۴۸
آرم استیشن
۱۷:۴۳:۳۸
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۱۷:۴۳:۵۴
۰۰:۰۲:۳۵
روایت حماسه
۱۷:۴۶:۲۹
۰۰:۱۱:۲۳
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۱۷:۵۷:۵۲
۰۰:۰۰:۰۸
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۷:۵۸:۰۰
۰۰:۰۱:۵۰
وله لوگوی شبکه
۱۷:۵۹:۵۰
۰۰:۰۰:۱۰
خبر اقتصادی
۱۸:۰۰:۱۵
۰۰:۰۶:۴۵
 
شروع
مدت پخش
اذان مغرب به افق تهران
۱۸:۰۷:۰۰
۰۰:۰۲:۳۸
خبر اقتصادی
۱۸:۰۹:۳۸
۰۰:۰۲:۴۱
امروز در تاریخ
۱۸:۱۲:۳۴
۰۰:۰۰:۳۳
نبض فرهنگ و هنر
۱۸:۱۳:۰۷
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۸:۲۸:۰۷
۰۰:۰۱:۵۳
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۵
۰۰:۲۶:۱۹
بیانات رهبری
۱۸:۵۶:۴۹
۰۰:۰۳:۰۱
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
 
شروع
مدت پخش
خبر حوزه
۱۹:۲۹:۳۹
۰۰:۰۴:۴۲
تیزر کانال
۱۹:۳۴:۴۲
۰۰:۰۰:۱۸
جهان امروز
۱۹:۳۵:۲۰
۰۰:۱۹:۲۰
از مردم به مدیران و مسئولین
۱۹:۵۵:۰۰
۰۰:۰۱:۵۰
 
شروع
مدت پخش
بیانات رهبری
۱۹:۵۶:۵۰
۰۰:۰۳:۱۰
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۳۸:۴۶
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۲۰:۳۹:۲۲
۰۰:۰۲:۴۰
آرم استیشن
۲۰:۴۲:۰۲
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۲۰:۴۲:۱۸
۰۰:۰۲:۴۱
خبر ایلام
۲۰:۴۴:۵۹
۰۰:۱۱:۱۹
دعای عظم البلا
۲۰:۵۶:۱۸
۰۰:۰۳:۴۲
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۰
۰۰:۱۲:۱۸
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۲۱:۱۳:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۲۱:۱۳:۱۶
۰۰:۰۳:۰۱
سکوت گویا
۲۱:۱۶:۱۷
۰۰:۱۰:۳۰
خطر کرونا را جدی بگیریم
۲۱:۲۶:۴۷
۰۰:۰۰:۳۹
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۲۱:۲۷:۲۶
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۲۱:۲۷:۴۲
۰۰:۰۲:۱۸
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
نبض فرهنگ و هنر
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
تیتر امشب
۲۲:۰۰:۱۸
۰۰:۵۶:۱۴
بیانات رهبری
۲۲:۵۶:۵۰
۰۰:۰۳:۱۰
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۰
۰۰:۲۶:۱۸
آرم استیشن
۲۳:۲۷:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
پیام بازرگانی
۲۳:۲۷:۱۶
۰۰:۰۲:۴۴
تکرار گفتگوی 18:30
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۶:۴۵
آرم استیشن
۲۳:۵۶:۴۵
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۲۳:۵۷:۰۱
۰۰:۰۲:۵۷
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۵°    ۲۲°