پخش زنده شبکه‌های تلویزیون و رادیو

irinn | وب سایت شبکه خبر

تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  پنجشنبه 29 مهر 1400
پخش زنده رادیو و تلویزیون
زمان پخش برنامه های شبکه خبر| پنجشنبه 29 مهر 1400
 
شروع
مدت پخش
خبر نیمه شب
۰۰:۰۰:۲۱
۰۰:۰۹:۵۶
آرم استیشن
۰۰:۱۰:۳۹
۰۰:۰۰:۰۵
منتخب ورزشی
۰۰:۱۰:۴۴
۰۰:۰۴:۱۶
English News
۰۰:۱۵:۱۹
۰۰:۱۳:۰۳
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۰:۲۸:۴۱
۰۰:۰۰:۰۵
هواشناسی گرافیکی
۰۰:۲۸:۴۶
۰۰:۰۱:۱۴
تکرار گفتگوی 18:30
۰۰:۳۰:۰۰
۰۰:۱۷:۵۳
حافظ معنا
۰۰:۴۷:۵۳
۰۰:۰۶:۵۰
 
شروع
مدت پخش
وله لوگوی شبکه
۰۰:۵۴:۴۳
۰۰:۰۰:۱۲
آرم استیشن
۰۰:۵۴:۵۵
۰۰:۰۰:۰۵
قلم دوربین
۰۰:۵۵:۰۰
۰۰:۰۲:۰۸
وله لوگوی شبکه
۰۰:۵۷:۰۸
۰۰:۰۰:۱۲
 
شروع
مدت پخش
کاوش مدیا
۰۰:۵۷:۲۰
۰۰:۰۲:۴۰
خبر 1
۰۱:۰۰:۲۲
۰۰:۰۴:۱۴
آرم استیشن
۰۱:۰۵:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
تکرار شهر فرنگ
۰۱:۰۵:۰۵
۰۰:۴۲:۵۱
 
شروع
مدت پخش
هنر قلم
۰۱:۴۷:۵۶
۰۰:۱۰:۳۹
ایران ما
۰۱:۵۸:۳۵
۰۰:۰۱:۲۵
خبر 2
۰۲:۰۰:۲۲
۰۰:۰۴:۱۴
آرم استیشن
۰۲:۰۵:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
نقشه گنج
۰۲:۰۵:۰۵
۰۰:۱۲:۰۷
سرانجام تردید
۰۲:۱۷:۱۲
۰۰:۰۲:۰۶
حبیب
۰۲:۱۹:۱۸
۰۰:۱۰:۳۸
خبر ورزشی
۰۲:۲۹:۵۶
۰۰:۰۴:۵۴
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۲:۳۴:۵۰
۰۰:۰۰:۰۶
مدرسه خورشید
۰۲:۳۴:۵۶
۰۰:۱۵:۰۰
عصای سفید
۰۲:۴۹:۵۶
۰۰:۰۹:۴۸
وله لوگوی شبکه
۰۲:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 3
۰۳:۰۰:۲۲
۰۰:۰۴:۱۴
آرم استیشن
۰۳:۰۵:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
ایرانگرد
۰۳:۰۵:۰۵
۰۰:۴۵:۰۲
وضعیت سدهای کشور
۰۳:۵۰:۰۷
۰۰:۰۸:۵۵
 
شروع
مدت پخش
ایران ما
۰۳:۵۹:۰۲
۰۰:۰۰:۵۸
خبر 4
۰۴:۰۰:۲۲
۰۰:۰۴:۱۴
آرم استیشن
۰۴:۰۵:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
شیخ شهید
۰۴:۰۵:۰۵
۰۰:۱۴:۵۷
 
شروع
مدت پخش
وله لوگوی شبکه
۰۴:۲۰:۰۲
۰۰:۰۰:۰۶
کارگر مرد
۰۴:۲۰:۰۸
۰۰:۰۲:۳۴
ضرب المثل ها
۰۴:۲۲:۴۲
۰۰:۰۷:۱۸
خبر ورزشی
۰۴:۳۰:۰۰
۰۰:۰۴:۵۴
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۴:۳۴:۵۴
۰۰:۰۰:۰۶
کاوش مدیا
۰۴:۳۵:۰۰
۰۰:۰۶:۴۶
قلم دوربین
۰۴:۴۱:۴۶
۰۰:۰۲:۰۸
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۰۴:۴۳:۵۴
۰۰:۰۴:۵۱
 
شروع
مدت پخش
بسم الله النور
۰۴:۴۸:۴۵
۰۰:۰۳:۱۵
اذان صبح به افق تهران
۰۴:۵۲:۰۰
۰۰:۰۲:۴۰
آرم استیشن
۰۴:۵۴:۴۰
۰۰:۰۰:۰۵
هلال احمر
۰۴:۵۴:۴۵
۰۰:۰۴:۴۴
 
شروع
مدت پخش
ماسک می زنیم
۰۴:۵۹:۲۹
۰۰:۰۰:۲۴
وله لوگوی شبکه
۰۴:۵۹:۵۳
۰۰:۰۰:۰۷
خبر 5
۰۵:۰۰:۲۲
۰۰:۰۴:۰۷
آرم استیشن
۰۵:۰۴:۵۳
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
اصغر آقا آکتور سینما
۰۵:۰۴:۵۸
۰۰:۵۲:۲۵
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۵:۵۷:۲۳
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۵:۵۷:۳۹
۰۰:۰۱:۱۸
سرود جمهوری اسلامی ایران
۰۵:۵۸:۵۷
۰۰:۰۱:۰۳
 
شروع
مدت پخش
خبر 6
۰۶:۰۰:۲۲
۰۰:۰۸:۵۴
تکرار تیتر امشب
۰۶:۰۹:۴۰
۰۰:۴۲:۰۳
آرم استیشن
۰۶:۵۱:۴۳
۰۰:۰۰:۰۸
جاری آیات
۰۶:۵۱:۵۱
۰۰:۰۵:۳۳
 
شروع
مدت پخش
ماسک می زنیم
۰۶:۵۷:۲۴
۰۰:۰۰:۲۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۶:۵۷:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۶:۵۸:۰۰
۰۰:۰۲:۰۰
خبر 7
۰۷:۰۰:۲۲
۰۰:۰۸:۵۱
 
شروع
مدت پخش
تکرار جهان امروز
۰۷:۰۹:۳۷
۰۰:۱۹:۵۹
وله پاییز
۰۷:۲۹:۳۶
۰۰:۰۰:۱۲
آرم استیشن
۰۷:۲۹:۴۸
۰۰:۰۰:۱۲
خبر ورزشی
۰۷:۳۰:۲۰
۰۰:۱۰:۴۰
 
شروع
مدت پخش
سه کنج
۰۷:۴۱:۲۰
۰۰:۱۳:۱۲
وله پاییز
۰۷:۵۴:۳۲
۰۰:۰۰:۰۸
خطر کرونا را جدی بگیریم
۰۷:۵۴:۴۰
۰۰:۰۰:۳۵
ماسک می زنیم
۰۷:۵۵:۱۵
۰۰:۰۰:۲۴
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۷:۵۵:۳۹
۰۰:۰۰:۰۵
منتخب ورزشی
۰۷:۵۵:۴۴
۰۰:۰۴:۱۶
خبر 8
۰۸:۰۰:۲۲
۰۰:۰۸:۱۹
سرانجام غرور
۰۸:۰۹:۰۵
۰۰:۱۴:۲۲
 
شروع
مدت پخش
وله لوگوی شبکه
۰۸:۲۳:۲۷
۰۰:۰۰:۱۰
آرم استیشن
۰۸:۲۳:۳۷
۰۰:۰۰:۰۸
آمار فوت در 7 روز گذشته
۰۸:۲۳:۴۵
۰۰:۰۰:۳۷
وله لوگوی شبکه
۰۸:۲۴:۲۲
۰۰:۰۰:۱۲
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن
۰۸:۲۴:۳۴
۰۰:۰۰:۰۵
نماهنگ اخراج
۰۸:۲۴:۳۹
۰۰:۰۵:۲۰
تکرار گفتگوی 18:30
۰۸:۲۹:۵۹
۰۰:۱۷:۵۳
آرم استیشن
۰۸:۴۷:۵۲
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
حافظ معنا
۰۸:۴۷:۵۷
۰۰:۰۶:۵۰
آرم استیشن
۰۸:۵۴:۴۷
۰۰:۰۰:۰۵
وله لوگوی شبکه
۰۸:۵۴:۵۲
۰۰:۰۰:۰۷
قلم دوربین
۰۸:۵۴:۵۹
۰۰:۰۲:۰۸
 
شروع
مدت پخش
وله پاییز
۰۸:۵۷:۰۷
۰۰:۰۰:۳۶
ایران ما
۰۸:۵۷:۴۳
۰۰:۰۰:۳۸
تیزر پخش
۰۸:۵۸:۲۱
۰۰:۰۰:۳۹
آرم استیشن
۰۸:۵۹:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
واکسن میزنیم
۰۸:۵۹:۰۵
۰۰:۰۰:۴۳
خبر 9
۰۹:۰۰:۰۹
۰۰:۲۴:۳۰
آرم استیشن
۰۹:۲۵:۰۰
۰۰:۰۰:۰۵
ایران ما
۰۹:۲۵:۰۵
۰۰:۰۰:۳۸
 
شروع
مدت پخش
تیزر شهر فرنگ
۰۹:۲۵:۴۳
۰۰:۰۱:۰۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۹:۲۶:۴۷
۰۰:۰۰:۱۶
پیام بازرگانی
۰۹:۲۷:۰۳
۰۰:۰۲:۵۷
خبر ورزشی
۰۹:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
 
شروع
مدت پخش
هواشناسی کشاورزی
۰۹:۴۵:۰۰
۰۰:۰۵:۰۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۰۹:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 10
۱۰:۰۰:۲۲
۰۰:۱۱:۱۴
کارشناس هواشناسی
۱۰:۱۵:۱۷
۰۰:۰۲:۲۶
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۰:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
روی خط خبر
۱۰:۴۵:۱۸
۰۰:۱۱:۲۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۰:۵۷:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 11
۱۱:۰۰:۲۲
۰۰:۱۱:۳۵
 
شروع
مدت پخش
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 08:00
۱۱:۲۷:۲۱
۰۰:۰۲:۳۹
خبر اقتصادی
۱۱:۳۰:۱۷
۰۰:۱۱:۲۶
روی خط خبر / زنده
۱۱:۴۵:۱۸
۰۰:۰۳:۴۲
اذان ظهر به وقت تهران
۱۱:۴۹:۰۰
۰۰:۰۲:۴۰
 
شروع
مدت پخش
روی خط خبر
۱۱:۵۱:۴۰
۰۰:۰۵:۰۲
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۱:۵۷:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
تکرار تیتر امشب
۱۲:۰۰:۰۰
۰۰:۴۲:۰۰
سه کنج
۱۲:۴۵:۰۰
۰۰:۰۹:۴۳
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۲:۵۴:۴۳
۰۰:۰۰:۱۶
دعای هفتم صحیفه سجادیه
۱۲:۵۴:۵۹
۰۰:۰۴:۵۱
خبر 13
۱۳:۰۰:۱۱
۰۰:۴۴:۲۸
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۴:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
مجله ورزشی
۱۴:۳۰:۲۰
۰۰:۱۸:۴۳
خبر ترافیکی
۱۴:۴۹:۲۳
۰۰:۰۵:۰۰
کارشناس هواشناسی
۱۴:۵۴:۴۰
۰۰:۰۲:۲۴
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۴:۵۷:۲۱
۰۰:۰۲:۳۹
 
شروع
مدت پخش
خبر 15
۱۵:۰۰:۲۲
۰۰:۰۹:۱۴
در همین نزدیکی
۱۵:۱۵:۰۰
۰۰:۱۴:۴۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۵:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۵:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 16
۱۶:۰۰:۲۲
۰۰:۱۴:۱۴
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 14:00
۱۶:۲۷:۲۱
۰۰:۰۲:۳۹
خبر ورزشی
۱۶:۳۰:۲۰
۰۰:۰۹:۲۰
هواشناسی کشاورزی
۱۶:۵۴:۴۴
۰۰:۰۵:۰۰
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۶:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبرنگاران جوان
۱۷:۰۰:۱۲
۰۰:۲۲:۳۶
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۷:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
بر بنیان دانش
۱۷:۳۰:۰۰
۰۰:۱۰:۰۰
 
شروع
مدت پخش
اذان مغرب به افق تهران
۱۷:۴۰:۰۰
۰۰:۰۲:۴۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۷:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر اقتصادی
۱۸:۰۰:۱۷
۰۰:۱۳:۲۶
منتخب هفته
۱۸:۱۵:۰۰
۰۰:۱۴:۴۴
 
شروع
مدت پخش
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۸:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
گفتگوی 18:30
۱۸:۳۰:۱۸
۰۰:۲۴:۲۴
قلم دوربین
۱۸:۵۵:۰۰
۰۰:۰۴:۵۰
خبر 19
۱۹:۰۰:۱۱
۰۰:۲۹:۲۸
 
شروع
مدت پخش
خبر حوزه
۱۹:۲۹:۳۹
۰۰:۰۵:۰۰
جهان امروز
۱۹:۳۵:۲۰
۰۰:۱۹:۲۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۱۹:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 20
۲۰:۰۰:۱۸
۰۰:۲۷:۲۴
 
شروع
مدت پخش
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۲۰:۴۲:۰۵
۰۰:۰۲:۳۹
آرم استیشن اعلام آگهی
۲۰:۴۴:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر استان ها
۲۰:۴۵:۰۰
۰۰:۱۱:۱۳
آرم استیشن
۲۰:۵۶:۱۳
۰۰:۰۰:۰۵
 
شروع
مدت پخش
دعای عظم البلا
۲۰:۵۶:۱۸
۰۰:۰۳:۴۲
خبر 21
۲۱:۰۰:۲۲
۰۰:۱۲:۱۴
شبکه
۲۱:۱۵:۰۰
۰۰:۱۴:۴۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۲۱:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خبر ورزشی
۲۱:۳۰:۲۰
۰۰:۱۴:۲۰
منتخب پیگیری هفته
۲۱:۴۵:۰۰
۰۰:۱۴:۴۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۲۱:۵۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
خبر 22
۲۲:۰۰:۲۲
۰۰:۰۹:۱۴
 
شروع
مدت پخش
قلم دوربین
۲۲:۱۰:۰۰
۰۰:۰۲:۲۱
آمار نهایی کرونا در جهان تا ساعت 18:00
۲۲:۱۲:۲۱
۰۰:۰۲:۳۹
شهر فرنگ
۲۲:۱۵:۲۰
۰۰:۴۲:۲۰
آرم استیشن اعلام آگهی
۲۲:۵۸:۰۰
۰۰:۰۰:۱۶
 
شروع
مدت پخش
خبر 23
۲۳:۰۰:۲۲
۰۰:۲۴:۱۴
آرم استیشن اعلام آگهی
۲۳:۲۹:۴۴
۰۰:۰۰:۱۶
تکرار جهان امروز
۲۳:۳۰:۰۰
۰۰:۲۰:۰۰
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۱.۵۹°    ۱۴.۹۹°