یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون گفت: براساس شرایط این بیمه‌نامه، واحدهای صنفی دارای پروانه فعالیت که پیش از اعلام تعطیلی کسب‌وکارها از سوی ستاد ملی کرونا، بیمه‌نامه توقف کسب‌وکار ناشی از کرونا را دریافت کرده باشند، با اعلام تعطیلی و تحقق شرایط بیمه‌نامه، حداکثر تا دوماه از درآمد خود را در قالب پوشش بیمه‌ای از بیمه تعاون دریافت کنند.