منابع ریاست‌جمهوری به الاخبار لبنان اطلاع دادند که میشل عون هرگز آنچه حریری می‌خواهد را به او نخواهد داد و مسلما ترکیب را آنطور که هست نمی‌پذیرد.