روزنامه های ورزشی صبح دوشنبه، 21 اردیبهشت 1394
روزنامه های ورزشی صبح دوشنبه، 21 اردیبهشت 1394

روزنامه ابرار ورزشی

روزنامه ابرار ورزشی

تبریزی ها سرخابی ها را نقره داغ کردند

قلعه نویی: مربی دیگری جایم بود، استعفا می کرد

اولیویرا: تا آخرین لحظه برای رویای یک شهر می جنگیم

برانکو: برای فصل بعد تیمی می سازیم که هواداران انتظار دارند

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه ایران ورزشی

تبریز آماده جشن بزرگ / جام در آغوش پرشورها!

شکست قابل پیش بینی ذخیره ها

برانکو: ذهن بازیکنان ما درگیر دربی بود

روزنامه استقلال جوان

روزنامه استقلال جوان

استقلال یک - تراکتورسازی 4 / حرفی نمانده، حرفی نداریم ...

قلعه نویی: مسئولیت تمام نتایج استقلال را گردن می گیرم

پاشازاده: پیشنهاد دادم که استقلال را سه سال اجاره کنم